Ribe Dunava – Babuška – Vukovi sa Dunava

Babuška je preko dve decenije „slučajni partner“ većine ribolovaca na našim vodama.      Babuške ima u svim većim rekama mirnijeg toka, gde je njena populacija, čini se, sve veća iz godine u godinu pa je u narodu poznata i kao riba korov. Svoj nadimak i svoju brojnost babuška duguje specifičnom načinu razmnožavanja, glavni način razmnožavanja je da oplođenu…

Ribe Dunava – Šaran

Šaran se mresti od aprila do maja, kada izbacije od 200000 do 700000 jajašaca koja se razviju za 8 dana!     Šaran (lat. Cyprinus carpio) je slatkovodna riba sa koštanim skeletom košljoribe i istovremeno pripada i mekoperkama i porodici šarana. Naziva se još i krap, krmača, dunavski lisac.     Šaran je najznačajnija riba…

Ribe Dunava – Kečiga

Kečiga je riba bez kostiju i sa veoma ukusnim mesom, a od njene ikre pravi se kavijar. Vreme kada je dozvoljen lov kečige je vremenski ograničen, kada se i najčešće može naći na meniju. Dugonosa kečiga se od drugih riba iz porodice jesetri lako razlikuje po veličini i po izduženom nosu, dugačkim resastim brkovima, bočnim…

Ribe Dunava – Som – gigant iz Dunava

Som (lat. Silurus glanis) je jedna od najvećih slatkovodnih riba, a pripada familiji Somovi (Siluridae)        Som naseljava gotovo sve vode Evrope. Voli mirne ili sporotekuće, muljevite vode i tu se i najradije zadržava. Svaštojed je, mada mu glavnu hranu čine ribe, žabe, rakovi, sisari, a lovi i ptice,patke i guske koje se…