Ribe Dunava – Babuška – Vukovi sa Dunava

Babuška je preko dve decenije „slučajni partner“ većine ribolovaca na našim vodama.      Babuške ima u svim većim rekama mirnijeg toka, gde je njena populacija, čini se, sve veća iz godine u godinu pa je u narodu poznata i kao riba korov. Svoj nadimak i svoju brojnost babuška duguje specifičnom načinu razmnožavanja, glavni način razmnožavanja je da oplođenu…

Ribe Dunava – Šaran

Šaran se mresti od aprila do maja, kada izbacije od 200000 do 700000 jajašaca koja se razviju za 8 dana!     Šaran (lat. Cyprinus carpio) je slatkovodna riba sa koštanim skeletom košljoribe i istovremeno pripada i mekoperkama i porodici šarana. Naziva se još i krap, krmača, dunavski lisac.     Šaran je najznačajnija riba…

Ribe Dunava – Som – gigant iz Dunava

Som (lat. Silurus glanis) je jedna od najvećih slatkovodnih riba, a pripada familiji Somovi (Siluridae)        Som naseljava gotovo sve vode Evrope. Voli mirne ili sporotekuće, muljevite vode i tu se i najradije zadržava. Svaštojed je, mada mu glavnu hranu čine ribe, žabe, rakovi, sisari, a lovi i ptice,patke i guske koje se…

Crvena kao ljubav, topla kao „volim te“

Ponekad se zamislimo i prisetimo se sasvim iznenada nekih prošlih vremena, nekada dragih ljudi. A sve to pamtimo sa razlogom… Možda su ti ljudi, njihove reči i smeh ostavili dubok trag u nama. možda nam je tada njihova podrška bila od iznimne važnosti. Jednostavno, zavoleli smo ih… …Zavoleli smo mesto gde smo se upoznali, one…