O nama

Tim ljudi sa vizijom, znanjem, željom i mogućnošću da pruži:

svestrano, istinito, objektivno, pravovremeno informisanje. Unapređenje opšteg informisanja u oblasti zdravlja, edukacije, kulture ekonomije, ekologije, privrede, sporta, zdravlja, prava građana i svih drugih oblasti od značaja za opštu informisanost. Unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.